Bij het Zandmotorpad
?
Bach near the Zandmotorpad. Photo: Eduard van Bergen

Militair gebied. Streng verboden toegang

Op zee dreven mijnen om geallieerde vaartuigen de weg te blokkeren. Het strand stond vol met versperringen, zoals drakentanden, palen, balken, prikkeldraad en mijnen. In de duinen lagen hele bunkercomplexen.

In Den Haag liepen de versterkingen van de Atlantikwall niet alleen direct langs de kust, maar ook dwars door de stad. Samen vormden ze de Vesting Scheveningen. Dit was de meest zuidelijke punt van de vesting. Vanaf de zee liepen hier drie rijen uit beton stekende ijzeren balken landinwaarts. Iets verderop gingen deze versperringen over in een tankmuur, die de afstand overbrugde tot de plek waar de Haagse Beek ontspringt. Daar ging de muur over in een tankgracht, die verder de stad in liep.

Bij de aanleg van deze verdedigingswerken ging begin 1943 het Tweede Zeehospitium tegen de vlakte, een ziekenhuis voor kinderen uit arme gezinnen die zeelucht en baden in zeewater nodig hadden om te herstellen. Het was net een half jaar na de Duitse inval feestelijk geopend.

Naar boven