Bunker van Seyss-Inquart
?
Bunker van Seyss-Inquart. Foto: Seveno / CC

Een bunker vermomd als boerderij

Van 1940 tot 1945 was de Oostenrijkse jurist Arthur Seyss-Inquart rijkscommissaris van het bezette Nederland. Hij liep mank, wat hem tot een geliefd onderwerp van spot maakte.

Seyss-Inquart woonde in Huys Clingendael. Daar werden veel officiële ontvangsten geregeld; zo kwamen onder andere Hans Rauter en Heinrich Himmler op bezoek. De residentie werd ook ingezet voor propaganda. De Hitlerjugend en de Nationale Jeugdstorm gaven in de tuin shows met hun gymnastische kwaliteiten. Oorlogsgewonden kregen er ontvangst.

Symbool van het Duitse gezag

In 1943 verhuisden de meeste departementen uit Den Haag naar onder meer Hilversum en Utrecht. Seyss-Inquart bleef in Den Haag, als symbool van het Duitse gezag. Om die reden kwam er naast de Vesting Scheveningen een tweede vesting in de stad: Stützpunktgruppe Clingendael, met eigen tankgrachten en bunkers. De commandobunker die Seyss-Inquart naast zijn villa liet bouwen kreeg, om het militaire karakter ervan te verhullen, het uiterlijk van een boerderij. Op het vier meter dikke, betonnen dak liggen dakpannen. De schoorstenen zijn in werkelijkheid platforms voor luchtafweergeschut; ze zijn vanaf de zolder te bereiken. De tweeëneenhalve meter dikke betonnen buitenmuren zijn afgewerkt met bakstenen of beschilderd om ze op een bakstenen muur te laten lijken. De werkkamer van Seyss Inquart bevond zich op de begane grond.

Geschakeld met de commandobunker van Seyss Inquart zit een keukenbunker.

Koude Oorlog

Na de oorlog gebruikte de Koninklijke Landmacht de bunker onder meer om verbinding te onderhouden met de Nederlandse troepen overzee. Tijdens de Koude Oorlog werd hij ingericht als crisiscentrum voor de Nederlandse regering. In Huys Clingendael is nu het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen gevestigd.

Naar boven