Bunkerbosje aan het Goetlijfpad
?
Bunkerbosje aan het Goetlijfpad. Foto: Tompuce6 / CC

Bunkerpark

Het bunkercomplex in dit parkje aan het Goetlijfpad had een ondersteunende functie. Het is nog volledig in tact. De acht bunkers lagen grotendeels bovengronds en waren met aarde en beplanting gecamoufleerd.

Drie bunkers behoorden tot de sterkste categorie (‘Ständiger Ausbau in Stahlbeton’), vijf waren er wat minder sterk (‘Feldmässiger Ausbau’).

Kaart van het bunkerpark

Ligging van de bunkers in het park

De sterkste bunkers waren een keuken, een munitiewerkplaats en een groepsonderkomen. De keuken had een capaciteit voor maximaal tweehonderd man en was onderverdeeld in vier ruimtes. De eigenlijke keukenruimte bood plaats aan een grote veldkeuken, die door een grote opening in de wand naar binnen gereden werd. In heel Europa werden minstens dertig van dit soort keukenbunkers gebouwd. In Den Haag waren dat er zes, die alle nog bestaan. Van het type munitiebunker zoals dat hier te vinden is, werden er in heel Europa rond de vierhonderd gebouwd. Den Haag telde er zes, waarvan er nog vier bestaan.

De andere bouwwerken op dit terrein zijn een drietal woonschuilplaatsen, een badhuis en een toilet.

Naar boven